استفاده از خاک صنعتی کائولن در ساخت بدنه کیس ایسوس

چه کودهایی را انتخاب کنیم؟

هنگام برنامه ریزی برای کود دهی گیاهان در باغ خود، ارزش انتخاب کودهایی را دارد که به بهترین وجه با نیازهای گیاهان سازگار هستند.

جهانی ترین کودهای آلی مانند کود دامی یا کمپوست هستند که می توانند با خیال راحت برای تغذیه همه گیاهان استفاده شوند. 

امروزه کشاورزان و گیاه شناسان از خاک صنعتی کائولن برای تغذیه گیاهان مهم استفاده می کنند.

اگر به کود تازه دسترسی ندارید، بهتر است مواد آماده مانند کود اسب را در یک کیسه 5 لیتری انتخاب کنید که حاوی کود دانه ای خشک است.

هم برای کوددهی اولیه، قبل از کاشت و کاشت گیاهان و هم برای پانسمان بالا، زمانی که گیاهان در مرحله رشد و نمو هستند، به خوبی کار می کند.

جایگزینی برای کودهای آلی، کودهای معدنی هستند اغلب آنها حاوی عناصر اساسی مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند که برای رشد همه گیاهان ضروری هستند.

 برخی از آماده سازی ها علاوه بر این با مواد معدنی دیگر تکمیل می شوند که کمی خواص کود را تغییر می دهد تولیدکنندگانی مانند Florovit ترکیب این کودها را با در نظر گرفتن نیازهای خاص گونه های گیاهی خاص توسعه می دهند.

با تشکر از این، آماده سازی مانند Florovit برای زغال اخته و دیگر گیاهان اسیدوفیل 3 کیلوگرم ایجاد می شود این نه تنها برای کود زغال اخته، بلکه برای رودودندرون، آزالیا و مخروطیان نیز ایده آل است، که همچنین از جمله گیاهانی هستند که در خاک اسیدی بهترین رشد را دارند.

با این حال، کودهای معدنی ممکن است نه تنها حاوی موادی باشند که از رشد و نمو گیاهان زراعی حمایت می کنند، بلکه از آنها در برابر برخی علف های هرز یا بیماری ها نیز محافظت می کنند. 

به عنوان مثال می توان به کود ضد خزه مداخله ای فلورویت برای چمن ها، سطل 4 کیلوگرمی اشاره کرد که به دلیل داشتن آهن زیاد، به خلاص شدن از شر خزه ها از چمن کمک می کند.