استفاده از قارچ به عنوان داروی روان گردان!

در این مقاله قصد داریم به خبری بپردازیم، که به تازگی از قارچ به عنوان داروی روان گردان استفاده شده است، در ادامه با آراد  برندینگ همراه باشید.

در اینجا به بازگو کردن این  مسئله مهم خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد که با استفاده از قارچ سفید دکمه ای این کار انجام شده است.

قارچ

باید خاطر نشان شویم که محققین در حال بررسی این موضوع بوده و به محض اطلاع از انجام این آزمایش روی بهترین نوع قارچ برای شما بازگو خواهیم کرد.

قارچ